VII Конференция 2015

Конференция 2016


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

НИС при Технически университет - София
Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет
Център за медийни комуникации и технологии
Технически университет-София - Технологии

VIII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Е-управление и Е-комуникации”

„Дни на науката – 2016” на ТУ-София 13-16 юни 2016 г. гр. Созопол, България

СБОРНИК ОТ ДОКЛАДИТЕ НА КОНФ. 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Такса за правоучастиe!!!
Моля, прочетете >>>

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Template for Report (file .doc) (en)

Шаблон за Доклад (file .doc) (bg)

за пътуване с автобус (билети) изберете:  www.etapgroup.com
за настаняване в Хотел изберете:


МЯСТО НА КОФЕРЕНЦИЯТА:

2. УниКредит Булбанк, гр. Созопол, ул. Лазурен бряг № 9, Конферентна зала.